สึนามิญี่ปุ่น 1

อัลบั้มภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

สึนามิญี่ปุ่น 2

อัลบั้มภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

สึนามิญี่ปุ่น 3

อัลบั้มภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

สึนามิญี่ปุ่น 4

อัลบั้มภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

ภัยพิบัติรอบโลก

อัลบั้มภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติจากรอบโลก

ภัยพิบัติภายในประเทศ

อัลบั้มภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติภายในประเทศ

อัลบั้มภาพกิจกรรม1

อัลบั้มภาพกิจกรรม อบรม สัมนาต่างๆของศูนย์เตือนภัย

อัลบั้มภาพน่ารู้

อัลบั้มภาพเหตุการณ์ สถานที่และปรากฏการณ์ต่างๆที่น่าสนใจ

อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

อัลบั้มภาพกิจกรรม อบรม สัมนาต่างๆของศูนย์เตือนภัย

 
Powered by Phoca Gallery
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133