ข้อมูลหอเตือนภัย


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานีถ่ายทอดสัญญาณ CSC 960 พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 16573
2 เครื่องรับสัญญาณในท้องที่ (TAR) พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 15612
3 ข้อมมูลเครื่องรับสัญญาณ EVAC พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 16938
4 ข้อมูลหอกระจายข่าวในชุมชน พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 19996
5 ข้อมูลหอเตือนภัย พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 17708
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133