ข้อมูลหอเตือนภัย


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานีถ่ายทอดสัญญาณ CSC 960 พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 15799
2 เครื่องรับสัญญาณในท้องที่ (TAR) พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 15022
3 ข้อมมูลเครื่องรับสัญญาณ EVAC พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 16396
4 ข้อมูลหอกระจายข่าวในชุมชน พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 19278
5 ข้อมูลหอเตือนภัย พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 17053
You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ