แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 24 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 4
2 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 24 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 3
3 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 24 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 3
4 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 24 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 5
5 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
6 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 6
7 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
8 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
9 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 6
10 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 24
11 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 32
12 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 33
13 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 23
14 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 12
15 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
16 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 11
17 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 7
18 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
19 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 15
20 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 12
21 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
22 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 12
23 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 30
24 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
25 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 9
26 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
27 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
28 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 7
29 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 11
30 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 10
31 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 11
32 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 11
33 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 10
34 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
35 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
36 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
37 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 35
38 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
39 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
40 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
41 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 11
42 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 10
43 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 7
44 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
45 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
46 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 6
47 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
48 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 7
49 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 7
50 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 22 มีนาคม 2017 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 8
You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ