แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 เมื่อเวลา 17.24 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.2 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณพรมแดนพม่า-จีน อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015 28
2 วันศุกร์ 27 ก.พ. 58 เวลา 20.45 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.8 ความลึก 550 กม. บริเวณ Flores Sea ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 44
3 21.23 น. 22 ก.พ. 58 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 22 กม. บริเวณ OFF THE COAST OF JALISCO ประเทศเม็กซิโก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 22 กุมภาพันธ์ 2015 64
4 วันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 13.02 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 4.0 ความลึก 2 กม. บริเวณ อ.เกาะยาว จ.พังงา เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา และจ.ภูเก็ต หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 2144
5 วันจันทร์ที่ 16 กพ. 58 เวลา 13.05 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) จันทร์, 16 กุมภาพันธ์ 2015 247
6 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 03.06 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 เสาร์, 14 กุมภาพันธ์ 2015 247
7 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.59 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 เสาร์, 14 กุมภาพันธ์ 2015 168
8 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015 160
9 เวลา 21.33 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 10 กิโลเมตร พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 86
10 แผ่นดินไหวบนบก แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.7 พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 105
11 เวลา 10.30 น. วันที่ 11 ก.พ. 58 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015 121
12 18.04 น. 02 ก.พ. 58 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 16 กม. บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2015 301
13 17.49 น. 2 ก.พ. 58 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 156 กม. บริเวณ Mendoza Province Argentina ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2015 159
14 วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 23.11 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย เสาร์, 24 มกราคม 2015 317
15 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.47 น. แผ่นดินไหวในทะเล ศุกร์, 23 มกราคม 2015 402
16 วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 13.44 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 18 มกราคม 2015 370
17 วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 58 เวลา 05.59 น.แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. บริเวณชายฝั่งตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 10 มกราคม 2015 442
18 เวลา12.07 น. วันที่7 ม.ค. 58 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตอนใต้ของประเทศปานามา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย พุธ, 07 มกราคม 2015 404
19 เวลา 16.29 น. ที่ 29 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 264
20 เวลา 16.29 น. ที่ 29 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 341
21 วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 เวลา 13.07 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.4 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 196 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผลกระทบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014 447
22 รายงานข่าว เรื่อง ระวังภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม พุธ, 24 ธันวาคม 2014 399
23 ใน 22-23 ธ.ค. 57 สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ตรัง และ จ.สตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวระมัดระวัง หาก จันทร์, 22 ธันวาคม 2014 403
24 11.09 น. 22 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.9 ความลึก 5 กม. บริเวณ พรมแดนไทย-ลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม. เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 22 ธันวาคม 2014 264
25 18.34 น. 21 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 53 กม. บริเวณ Northern Molucca Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014 259
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: