Earthquake


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา19.31 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.7 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 22
2 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.54 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 41
3 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 35
4 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 28
5 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 26
6 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
7 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 14
8 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
9 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
10 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
11 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 15
12 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
13 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 15
14 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
15 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
16 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
17 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
18 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
19 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
20 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
21 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
22 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
23 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
24 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 24
25 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 34
26 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 22
27 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 28
28 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
29 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
30 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 22
31 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
32 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 24
33 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
34 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
35 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
36 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
37 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
38 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
39 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
40 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
41 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
42 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
43 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
44 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
45 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
46 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 26
47 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 28
48 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
49 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
50 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
51 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
52 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
53 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
54 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
55 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
56 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
57 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
58 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
59 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
60 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
61 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
62 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
63 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
64 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
65 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
66 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
67 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
68 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
69 11. พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
70 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 23
71 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
72 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
73 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
74 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
75 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
76 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
77 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
78 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
79 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
80 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
81 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
82 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
83 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
84 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
85 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
86 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
87 รายงานแผ่นดินไหวในทะเล 6.5 กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 17
88 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 23
89 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 15
90 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
91 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
92 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
93 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 18
94 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
95 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 19
96 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
97 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 16
98 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 22
99 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 20
100 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ 21
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133