แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 18
2 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 22
3 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 23
4 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 8
5 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 26
6 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 30
7 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.สกลนคร อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 30
8 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.นค อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 14
9 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 15
10 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.นครพนม ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี จ.ตราด ภาคใต้ฝั่งตะ อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 15
11 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.ชุมพร จ.พัทลุง จ.สงขลา ภา อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 11
12 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ- 29/05/2559] อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 13
13 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 30
14 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 15
15 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 12
16 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 30
17 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 13
18 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 13
19 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2016 13
20 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 37
21 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 30
22 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 17
23 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 16
24 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 16
25 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016 37
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ