แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 23.11 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย เสาร์, 24 มกราคม 2015 112
2 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.47 น. แผ่นดินไหวในทะเล ศุกร์, 23 มกราคม 2015 176
3 วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 58 เวลา 13.44 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 18 มกราคม 2015 228
4 วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 58 เวลา 05.59 น.แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. บริเวณชายฝั่งตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 10 มกราคม 2015 299
5 เวลา12.07 น. วันที่7 ม.ค. 58 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตอนใต้ของประเทศปานามา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย พุธ, 07 มกราคม 2015 292
6 เวลา 16.29 น. ที่ 29 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 219
7 เวลา 16.29 น. ที่ 29 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 272
8 วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 เวลา 13.07 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.4 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 196 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผลกระทบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014 336
9 รายงานข่าว เรื่อง ระวังภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม พุธ, 24 ธันวาคม 2014 298
10 ใน 22-23 ธ.ค. 57 สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ตรัง และ จ.สตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวระมัดระวัง หาก จันทร์, 22 ธันวาคม 2014 327
11 11.09 น. 22 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.9 ความลึก 5 กม. บริเวณ พรมแดนไทย-ลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 16 กม. เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 22 ธันวาคม 2014 197
12 18.34 น. 21 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 53 กม. บริเวณ Northern Molucca Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014 196
13 วันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค 57 เวลา 12.37 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. บริเวณ พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 638 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014 129
14 วันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 10.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 2 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014 156
15 วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 57 เวลา 21.41 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ห่างจากชายฝั่ง จ.ภูเก็ต 431 กม.ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014 140
16 วันเสาร์ที่ 20 เวลา 02.09 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.9 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014 122
17 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.52 เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.0 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ ประเทศลาว ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014 169
18 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014 223
19 22.24 น. 17 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 20 กม. บริเวณ ชายฝั่งตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก ทางตะวันตกเฉียงใต้ จ.ภูเก็ต พุธ, 17 ธันวาคม 2014 180
20 วันrพุธที่ 17 ธ.ค. 57 เวลา 13.23 น. แผ่นดินไหวในทะเล พุธ, 17 ธันวาคม 2014 229
21 วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. 57 เวลา 15.54 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.7 ความลึก 10 กม. บริเวณ PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จันทร์, 08 ธันวาคม 2014 294
22 08.22 น. 7 ธ.ค. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 07 ธันวาคม 2014 291
23 17.20 น. 6 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 326 กม. เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 06 ธันวาคม 2014 342
24 เวลา 01.43 น.ที่ 6 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทางทิศเหนือ 329 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 06 ธันวาคม 2014 244
25 07.27 น. 3 ธ.ค.57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ SULAWESI ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 03 ธันวาคม 2014 332
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: