แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จังหวัดระนอง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014 19
2 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จังหวัดระนอง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014 26
3 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 01.32 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. บริเวณ บริเวณ หมู่เกาะคูริล ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 120
4 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557เวลา 19.14 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 บริเวณประเทศเวียดนาม ห่างจาก อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 58
5 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557เวลา 19.27 น.แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1ความลึก 200 กม. บริเวณหมู่เกาะตองกา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 54
6 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดระนอง ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014 114
7 วันพุธที่ 16 ก.ค. 57 เวลา 11.40 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 16 กรกฏาคม 2014 683
8 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 9 กิโลเมตร บริเวณอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งใ อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 283
9 วันอังคารที่ 15 กรฎาคม 2557 เวลา 16.02 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กม. บริเวณอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 105
10 ใน 15-16 ก.ค. 57 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 307
11 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.32 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 5 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 63 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 14 กรกฏาคม 2014 85
12 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.59 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จันทร์, 14 กรกฏาคม 2014 73
13 วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 02.22 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ นอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014 154
14 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัย “วาตภัย” ศุกร์, 11 กรกฏาคม 2014 126
15 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่องระวังภัย วาตภัย พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 139
16 ใน 10-13 ก.ค. 57 อาจเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นผลให้ทะเลมีคลื่นจัด ขอให้ชาวเรือในพื้นที่ควรงดออกจากฝั่ง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 09 กรกฏาคม 2014 257
17 วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19.56 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 104 กม. บริเวณ หมู่เกาะวานูอาตู ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) อังคาร, 08 กรกฏาคม 2014 113
18 21.50 น. 7 ก.ค. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 2 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 158
19 วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 320
20 วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 167
21 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.39 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 R. ความลึก 30 กม. บริเวณ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 678 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อ เสาร์, 05 กรกฏาคม 2014 114
22 วันศุกร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 22.00 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.3 ความลึก10 กม. บริเวณ นิวบริเทน ประเทศปาปัวนิวกินี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014 79
23 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จันทร์, 30 มิถุนายน 2014 209
24 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 02.50 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ บริเวณหมู่เกาะเคอร์มาเดค ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 29 มิถุนายน 2014 153
25 วันอาทิตย์ ที่ 29 มิ.ย. 57 เวลา 14.52 น. แผ่นดินไหวในทะเล 7.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ South Sandwich Islands Region ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 29 มิถุนายน 2014 121
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: