แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 7
2 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 7
3 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 5
4 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 7
5 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 18
6 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 6
7 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 8
8 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 17
9 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 6
10 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 20
11 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 7
12 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 22
13 12.07 น. 21 ต.ค.59 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 94
14 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 25
15 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 6
16 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 28
17 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 9
18 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 6
19 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 7
20 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 25
21 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 23
22 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 22
23 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 6
24 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 23
25 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016 11
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ