แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 8
2 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 11
3 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 9
4 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 12
5 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 27
6 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 12
7 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 29
8 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 13
9 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 28
10 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 13
11 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 24
12 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 15
13 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 14
14 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 13
15 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 14
16 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 14
17 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 14
18 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ และภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 33
19 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ และภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 15
20 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ และภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 35
21 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 15
22 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 13
23 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและภาคกลางอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ถึงคุณภาพปานกลาง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 14
24 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคกลางมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-03/05/2559] อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 38
25 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณ ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคกลางมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.สระบุรี และ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนค จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 27
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ