แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี เสาร์, 05 กันยายน 2015 -
2 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี เสาร์, 05 กันยายน 2015 6
3 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี เสาร์, 05 กันยายน 2015 7
4 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี เสาร์, 05 กันยายน 2015 9
5 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 10
6 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 8
7 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 8
8 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 10
9 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 15
10 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 14
11 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 11
12 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 11
13 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ บริเวณ จ.พะเยา จ.ลำปาง จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแ ศุกร์, 04 กันยายน 2015 14
14 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 9
15 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 10
16 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย ภาคเหนือ บริเวณ จ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู และ จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-04/09/2558] ศุกร์, 04 กันยายน 2015 14
17 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.หนองบัวลำภู และ จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-04/09/2558] ศุกร์, 04 กันยายน 2015 13
18 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ จ.พะเยา จ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.หนองบัวลำภู จ.นครพนม [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-04/09/2558] ศุกร์, 04 กันยายน 2015 14
19 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 12
20 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 17
21 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ศุกร์, 04 กันยายน 2015 13
22 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.กาฬสิน พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 17
23 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.สกล พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 15
24 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.นครราชสีมา ภาคกลาง พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 17
25 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.กาฬสินธุ์ จ. พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 18
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ