แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.10 น. แผ่นดินไหวบนบก 5.0 ความลึก 10 กม. บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 379 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศุกร์, 01 สิงหาคม 2014 47
2 วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค.57 เวลา 20.40 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014 55
3 วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.36 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014 37
4 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 91 กม. บริเวณ OAXACA ประเทศเม็กซิโก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้ง ให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 29 กรกฏาคม 2014 37
5 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 91 กม. บริเวณ OAXACA ประเทศเม็กซิโก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้ง ให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 29 กรกฏาคม 2014 36
6 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.07 น. แผ่นดินไหวในทะเล 5.2 ความลึก 8 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะภูเก็ต ประมาณ 897 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (w อังคาร, 29 กรกฏาคม 2014 147
7 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งข่าวแผ่นดินไหวบนบก จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014 70
8 วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.54 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ Southeastern Alaska ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014 95
9 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014 72
10 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จังหวัดระนอง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014 80
11 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ จังหวัดระนอง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014 77
12 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 01.32 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. บริเวณ บริเวณ หมู่เกาะคูริล ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 144
13 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557เวลา 19.14 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.3 บริเวณประเทศเวียดนาม ห่างจาก อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 87
14 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557เวลา 19.27 น.แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1ความลึก 200 กม. บริเวณหมู่เกาะตองกา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014 82
15 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดระนอง ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014 140
16 วันพุธที่ 16 ก.ค. 57 เวลา 11.40 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม. บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 16 กรกฏาคม 2014 699
17 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.3 ความลึก 9 กิโลเมตร บริเวณอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งใ อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 304
18 วันอังคารที่ 15 กรฎาคม 2557 เวลา 16.02 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กม. บริเวณอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 119
19 ใน 15-16 ก.ค. 57 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 326
20 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.32 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 5 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 63 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 14 กรกฏาคม 2014 98
21 วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.59 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จันทร์, 14 กรกฏาคม 2014 94
22 วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 02.22 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ นอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014 175
23 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัย “วาตภัย” ศุกร์, 11 กรกฏาคม 2014 136
24 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่องระวังภัย วาตภัย พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 156
25 ใน 10-13 ก.ค. 57 อาจเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นผลให้ทะเลมีคลื่นจัด ขอให้ชาวเรือในพื้นที่ควรงดออกจากฝั่ง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 09 กรกฏาคม 2014 271
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: