แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 14
2 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 4
3 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 5
4 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 9
5 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 4
6 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 3
7 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 4
8 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 4
9 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 04 ธันวาคม 2016 8
10 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 6
11 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 13
12 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 11
13 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 16
14 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 13
15 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 27
16 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 38
17 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 26
18 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 27
19 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 36
20 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 26
21 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 26
22 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 46
23 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 27
24 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 27
25 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 03 ธันวาคม 2016 26
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ