แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง เตือนภัยน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 123
2 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 60
3 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 90
4 เมื่อเวลา 18.20 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เบื้องตนยังไม่ได้รับรายงานความรูสึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป หมายเลขโทรศัพท์ 192 หรือ www.ndwc.go.th พุธ, 27 สิงหาคม 2014 49
5 18.20 น. 27 ส.ค. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 10 กม. บริเวณ อ.แม่ลาว จ. เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 27 สิงหาคม 2014 29
6 ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม บริเวณภาคใต้ พุธ, 27 สิงหาคม 2014 56
7 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 04.41 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.พาน จ. เชียงราย เบื้องตนยังไมมีรายงานความรูสึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 27 สิงหาคม 2014 77
8 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 06.21 จันทร์, 25 สิงหาคม 2014 214
9 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 05.09... จันทร์, 25 สิงหาคม 2014 183
10 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 17.20 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบ อาทิตย์, 24 สิงหาคม 2014 131
11 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 05.32 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งตอนกลางของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 24 สิงหาคม 2014 86
12 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014 159
13 ใน 20–21 ส.ค. 57 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม บริเวณภาคกลางตอนบน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.ลำปาง ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 20 สิงหาคม 2014 97
14 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.36 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 8 กม. บริเวณอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เบื้องตนยังไม่ได้รับรายงานความรูสึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป หมายเลขโทรศัพท์ 192 หรือ w พุธ, 20 สิงหาคม 2014 54
15 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 01.08 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณ ชายแดนประเทศอิหร่าน - อิรัก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อังคาร, 19 สิงหาคม 2014 51
16 วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 57 เวลา 16.41 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 2 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 16 สิงหาคม 2014 125
17 15.25 น. 16 ส.ค. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.1 เสาร์, 16 สิงหาคม 2014 83
18 วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 57 เวลา 14.03 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.8 ความลึก 8 กิโลเมตร บริเวณอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เบื้องตนยังไมมีรายงานความรูสึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป เสาร์, 16 สิงหาคม 2014 106
19 วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.2 ความลึก 2 กม. บริเวณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 11 สิงหาคม 2014 193
20 วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 02.20 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.4 ความลึก 1 กม.บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เบื้องต้นไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 11 สิงหาคม 2014 147
21 วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา10.43 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม. บริเวณฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อาทิตย์, 10 สิงหาคม 2014 202
22 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 สถานการณ์น้ำท่วมขัง ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014 133
23 18.45 น. 6 ส.ค. 57 แผ่นดินไหวในทะเล... พุธ, 06 สิงหาคม 2014 279
24 วันพุธที่ 6 ส.ค. 57 เวลา 06.28 น. แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศพม่า ห่างจากทิศตะวันตกของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 387 กม.ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป พุธ, 06 สิงหาคม 2014 280
25 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งข่าวแผ่นดินไหวในทะเล อังคาร, 05 สิงหาคม 2014 161
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: