แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ ภาคกลาง จ.สระแก้ว จ.ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก จ.นครนายก จ.จันทบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.พัทลุง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-29/05/2558] ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015 6
2 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด ภาคกลาง จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก จ.นครนายก จ.ชลบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.พัทลุง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-29/05/2558] ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015 6
3 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 12
4 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา จ.สุราษฏร์ธานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 7
5 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู ภาคกลาง ตาก ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา จ.ยะลา จ.นราธิวาส [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ- พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 7
6 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สุราษฏร์ธานี จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นครศรีธรรมราช [ศูนย์เตือนภัยพิบัต พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 7
7 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 8
8 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป ไม่พบกลุ่มฝน [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 5
9 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ระนอง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 6
10 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ระนอง [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 17
11 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อย บริเวณ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-28/05/2558] พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 9
12 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 9
13 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 5
14 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 6
15 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 5
16 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบ พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 7
17 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.นค พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 8
18 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.ปทุมธานี ภาคใต้ฝั่ พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 11
19 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท ภ พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 10
20 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.นคร พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 7
21 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป : ทุกภาคมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 14
22 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.บ พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 6
23 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 9
24 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 11
25 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 27 พฤษภาคม 2015 25
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: