แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 วันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน 2557 เวลา 19.36 น. แผ่นดินไหวในทะเล 7.7 R. ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 13 เมษายน 2014 22
2 วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 03.14 น. แผ่นดินไหวในทะเล 7.7 R. ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) อาทิตย์, 13 เมษายน 2014 29
3 วันเสาร์ ที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 03.29 น.แผ่นดินไหวบนบก 6.6 R. ความลึก 137 กม.บริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศนิการากัว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 12 เมษายน 2014 36
4 วันศุกร์ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.16 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.8 R. ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 11 เมษายน 2014 23
5 14.07 น. 11 เม.ย. 57 แผ่นดินไหวในทะเล 7.3 R. ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 11 เมษายน 2014 40
6 วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 07.01 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.3 R.ความลึก 10 กม. บริเวณชายฝั่งตอนเหนือประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 11 เมษายน 2014 28
7 วันศุกร์ ที่4 เม.ย. 57 เวลา 18.40 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.0 R. ความลึก 72 กม.บริเวณหมู่เกาะ โซโลมอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 04 เมษายน 2014 63
8 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.37 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.1 R. ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือ ของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) ศุกร์, 04 เมษายน 2014 38
9 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.37 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.1 R. ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือ ของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) ศุกร์, 04 เมษายน 2014 59
10 วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.43 น. แผ่นดินไหวในทะเล 7.7 R. ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือ ของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014 43
11 วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.58 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.3 R.ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014 44
12 วันพุธ เวลา 06.46 น. ที่ 02 เม.ย. 57 แผ่นดินไหวในทะเล 8.0 R. ความลึก 10 กม. บริเวณOFFSHORE TARAPACA ประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) พุธ, 02 เมษายน 2014 63
13 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 01.20 น.แผ่นดินไหวในทะเล 6.2 R.บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 24 มีนาคม 2014 64
14 วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.2 R. ความลึก 5 กม.บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 22 มีนาคม 2014 485
15 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.41 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.3 R. ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ห่างจาก ทางตะวันตกของ จ. ภูเก็ต 444 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go. ศุกร์, 21 มีนาคม 2014 87
16 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง พายุฤดูร้อน 22-23 มี.ค. 57 ศุกร์, 21 มีนาคม 2014 102
17 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ วันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง สถานการณ์พายุฤดูร้อน พุธ, 19 มีนาคม 2014 125
18 วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 02.20 น. แผ่นดินไหวบนบก 5.3 R. บริเวณประเทศพม่า จากไทย 384 กม.ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 19 มีนาคม 2014 57
19 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 04.16 น. แผ่นดินไหวในทะเล 7.0 R. ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศชิลี ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จันทร์, 17 มีนาคม 2014 52
20 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06.51 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.1 R. ความลึก 10 กม. บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศเปรู ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014 54
21 วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.58 น. แผ่นดินไหวบนบก 5.3 R. ความลึก 159 กม. บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอิโดนีเซีย ห่างจาก อ. เมือง จ. สตูล 422 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go. เสาร์, 15 มีนาคม 2014 41
22 วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 15.59 น. แผ่นดินไหวบนบก 6.2 R. ความลึก 10 กม. บริเวณชายฝั่งประเทศเปรู ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 15 มีนาคม 2014 56
23 วันศุกร์ที่14 มี.ค.57เวลา 20.38 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.3 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 14 มีนาคม 2014 43
24 วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 00.06 น. แผ่นดินไหวในทะเล 6.1 R.ความลึก 10 กม. บริเวณKYUSHU ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 14 มีนาคม 2014 61
25 ใน ๑๔-๑๖ มี.ค. ๕๗ อาจเกิดพายุฤดูร้อนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง ในบางพื้นที่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014 72
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: