แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 22 มกราคม 2017 1
2 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 22 มกราคม 2017 3
3 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 22 มกราคม 2017 3
4 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 22 มกราคม 2017 2
5 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 22 มกราคม 2017 2
6 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 7
7 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 21
8 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 17
9 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 9
10 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 22
11 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 21
12 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 20
13 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 7
14 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 7
15 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 8
16 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 11
17 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 9
18 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 10
19 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 8
20 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 21 มกราคม 2560 เสาร์, 21 มกราคม 2017 43
21 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัย คลื่นลมแรง 21 มกราคม 2560 เสาร์, 21 มกราคม 2017 13
22 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 19
23 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 28
24 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 12
25 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 21 มกราคม 2017 8
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ