แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา15.34 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Off West Coast of Northern Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014 29
2 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา15.34 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. บริเวณ Off West Coast of Northern Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014 62
3 วันอังคารที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 17.00 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 2 กิโลเมตร บริเวณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 14 ตุลาคม 2014 78
4 วันอังคารที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 10.51 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.2 อังคาร, 14 ตุลาคม 2014 102
5 วันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 57 เวลา 10.32 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากชายฝั่งจังหวัดระนอง 600 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014 102
6 วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ต.ค.๕๗ เวลา 04.39 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด ๓.๕ ความลึก ๕ กม. บริเวณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014 69
7 วันเสาร์ 11 ตุลาคม 57 เวลา 09.35 น. แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะ hokkaido ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เสาร์, 11 ตุลาคม 2014 103
8 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.17 น. พฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2014 98
9 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.14 น พฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2014 89
10 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.49 น. แผ่นดินไหวบนบก 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ระยะห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย 346 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อังคาร, 07 ตุลาคม 2014 179
11 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 อาทิตย์, 05 ตุลาคม 2014 216
12 วันศุกร์ที่่ 3 ต.ค. 57 เวลา 22.28 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ศุกร์, 03 ตุลาคม 2014 70
13 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ศุกร์, 03 ตุลาคม 2014 93
14 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ศุกร์, 03 ตุลาคม 2014 105
15 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 57 เวลา 11.21 น. แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.4 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ระยะห่างจากชายฝั่งจังหวัดระนอง 490 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ศุกร์, 26 กันยายน 2014 266
16 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 00.51 น. 26 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 73 กม. บริเวณ Central Alaska ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศุกร์, 26 กันยายน 2014 106
17 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014 159
18 เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014 164
19 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 14.02 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2014 217
20 วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.14 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.8 ความลึก 166 กม. บริเวณ Guam Region ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย พุธ, 17 กันยายน 2014 176
21 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พุธ, 17 กันยายน 2014 192
22 วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.33 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.7 ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป พุธ, 17 กันยายน 2014 154
23 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จันทร์, 15 กันยายน 2014 205
24 เวลา 23.34 น. 14 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 44 กม. บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก อ.เมือง จ.สตูล 622 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป อาทิตย์, 14 กันยายน 2014 97
25 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 20.06 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อในประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป ศุกร์, 12 กันยายน 2014 124
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: