แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 28
2 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 3
3 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 4
4 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 3
5 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 3
6 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 4
7 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 4
8 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 4
9 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 30
10 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 3
11 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 5
12 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 5
13 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 7
14 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 4
15 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 7
16 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 39
17 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 7
18 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 6
19 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 6
20 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 22
21 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 6
22 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 5
23 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 5
24 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 28 กันยายน 2016 19
25 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พุธ, 28 กันยายน 2016 20
You are here Warning Center รายงานแผ่นดินไหว


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ