แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 3
2 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 5
3 20.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 4
4 19.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 2
5 18.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 4
6 17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 5
7 16.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 3
8 15.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 5
9 14.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 7
10 13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 6
11 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 4
12 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 5
13 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 5
14 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 11
15 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 8
16 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 8
17 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 7
18 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 23
19 03.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 21
20 02.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 18
21 01.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 16
22 24.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 16
23 23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2017 19
24 22.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 18 กุมภาพันธ์ 2017 20
25 21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป เสาร์, 18 กุมภาพันธ์ 2017 15
You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

Eq Map


ชื่อ: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์
นามสกุล: ขาวสุวรรณ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 1
ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ชื่อ: นายกิตติ
นามสกุล: ศรีบุญญากร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 5
ผอ.กลุ่มงาน ศบส.
ชื่อ: นายมนัส
นามสกุล: ทรงแสง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 03
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.
3
ชื่อ: นายเอกชัย
นามสกุล: เทพพิทักษ์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 176
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: นายรนยุทธ
นามสกุล: ยุตรินทร์
นามเรียกขาน: เตือนภัย 178
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ชื่อ: นายจตุรงค์
นามสกุล: ปิ่นเกษร
นามเรียกขาน: เตือนภัย 192
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายชัยวัช
นามสกุล: แก้วหินกอง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 167
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายณรงค์
นามสกุล: เนื้อไม้หอม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 180
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
1
ชื่อ: นายธนัติ
นามสกุล: สำอางศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 163
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
3
ชื่อ: นายทัศนวัชร์
นามสกุล: สุขเกษม
นามเรียกขาน: เตือนภัย 100
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
4
ชื่อ: นายประพันธ์
นามสกุล: จันทร์ศรี
นามเรียกขาน: เตือนภัย 159
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4
ชื่อ: นายวุฒินันท์
นามสกุล: นุตคำแหง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 162
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
3
ชื่อ: นายโชคสมบัติ
นามสกุล: สุขคง
นามเรียกขาน: เตือนภัย 166
ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์
4
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน: 
 
3
ชื่อ: 
นามสกุล:
นามเรียกขาน:

4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
4
ชื่อ:
นามสกุล: 
นามเรียกขาน:
 
 
 


 

บทความทางวิชาการ