แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ พฤหัสบดี, 27 กรกฏาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 27
2 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 3
3 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ จันทร์, 24 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 47
4 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๐ อาทิตย์, 23 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 7
5 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๐ เสาร์, 22 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 6
6 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐ ศุกร์, 21 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 55
7 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 20 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 34
8 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๐ พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 29
9 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 60
10 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐ จันทร์, 17 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 51
11 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 40
12 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 23
13 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐ พุธ, 12 กรกฏาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 33
14 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ อังคาร, 11 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 25
15 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐ ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 50
16 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๖ ก.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 06 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 40
17 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ พุธ, 05 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 28
18 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๔ ก.ค. ๖๐ อังคาร, 04 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 28
19 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐ จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 38
20 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒ ก.ค. ๖๐ อาทิตย์, 02 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 17
21 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑ ก.ค. ๖๐ เสาร์, 01 กรกฏาคม 2017 อารีรัตน์ 18
22 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 44
23 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐ พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 35
24 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ พุธ, 28 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 45
25 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 27 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 48
26 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 26 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 38
27 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๐ อาทิตย์, 25 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 29
28 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ เสาร์, 24 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 33
29 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐ ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 64
30 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 55
31 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ พุธ, 21 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 34
32 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 20 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 57
33 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 75
34 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 34
35 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 73
36 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 45
37 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐ พุธ, 14 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 42
38 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 35
39 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 12 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 40
40 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๐ อาทิตย์, 11 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 33
41 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๐ เสาร์, 10 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 31
42 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ ศุกร์, 09 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 59
43 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ พฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 55
44 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๐ พุธ, 07 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 81
45 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 06 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 61
46 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 05 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 59
47 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 73
48 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 85
49 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ พุธ, 31 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 57
50 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๐ อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 61
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133