แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐ ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 39
2 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 19
3 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ พุธ, 21 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 18
4 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 20 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 33
5 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 47
6 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 5
7 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 52
8 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 31
9 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐ พุธ, 14 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 23
10 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 20
11 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 12 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 24
12 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๐ อาทิตย์, 11 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 17
13 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๐ เสาร์, 10 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 17
14 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ ศุกร์, 09 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 37
15 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ พฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 32
16 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๐ พุธ, 07 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 51
17 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ อังคาร, 06 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 35
18 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ จันทร์, 05 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 33
19 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๐ ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 36
20 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2017 อารีรัตน์ 51
21 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ พุธ, 31 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 38
22 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๐ อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 37
23 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๐ จันทร์, 29 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 58
24 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐ อาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 29
25 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐ เสาร์, 27 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 32
26 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐ ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 35
27 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 48
28 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๐ พุธ, 24 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 53
29 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๐ อังคาร, 23 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 49
30 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 60
31 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๐ ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 50
32 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 67
33 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 71
34 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 พ.ค.60 อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 85
35 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐ จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 63
36 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๐ พฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 46
37 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๘ พ.ค. ๖๐ จันทร์, 08 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 51
38 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๕ พ.ค. ๖๐ ศุกร์, 05 พฤษภาคม 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 75
39 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐ จันทร์, 01 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 76
40 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๐ จันทร์, 01 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 61
41 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑ พ.ค. ๖๐ จันทร์, 01 พฤษภาคม 2017 อารีรัตน์ 58
42 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ศุกร์, 28 เมษายน 2017 อารีรัตน์ 77
43 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐ พุธ, 26 เมษายน 2017 อารีรัตน์ 79
44 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๐ อังคาร, 25 เมษายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 51
45 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๐ จันทร์, 24 เมษายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 56
46 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ศุกร์, 21 เมษายน 2017 อารีรัตน์ 51
47 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๐ พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 61
48 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ พุธ, 19 เมษายน 2017 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 72
49 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ อังคาร, 18 เมษายน 2017 อารีรัตน์ 70
50 รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐ อังคาร, 11 เมษายน 2017 อารีรัตน์ 93
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133