ข่าวกิจกรรม


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. สตูล ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 อารีรัตน์ 3752
2 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. พัทลุง ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 2560 อารีรัตน์ 3823
3 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 2560 อารีรัตน์ 4535
4 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-1ก.พ. 2560 อารีรัตน์ 5626
5 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเครือข่าย จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2560 อารีรัตน์ 6125
6 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค. 2560 อารีรัตน์ 6464
7 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2560 อารีรัตน์ 5522
8 ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ (10/01/60) และยังคงอยู่ในพื้นที่ อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 5606
9 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 2559 อารีรัตน์ 4033
10 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2559 อารีรัตน์ 3588
11 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค. 2559 อารีรัตน์ 4531
12 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช จ. สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 อารีรัตน์ 7086
13 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2559 อารีรัตน์ 6493
14 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2559 อารีรัตน์ 6285
15 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2559 อารีรัตน์ 6160
16 รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช. จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2559 อารีรัตน์ 4880
17 กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษตรฯจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 5-25 ก.ย. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 8045
18 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค. 59 อารีรัตน์ 7504
19 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 12 ก.ค. 59 อารีรัตน์ 8625
20 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ก.ค. 59 อารีรัตน์ 9433
21 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 อารีรัตน์ 9364
22 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 59 อารีรัตน์ 9676
23 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 59 อารีรัตน์ 10008
24 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 59 อารีรัตน์ 10406
25 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 10625
26 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 มิ.ย.59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 9290
27 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 59 อารีรัตน์ 8901
28 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 มิ.ย.59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 9374
29 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 พ.ค. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 9676
30 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 พ.ค. 59 อารีรัตน์ 9301
31 The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Apr 16 อารีรัตน์ 9133
32 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 เม.ย. 59 อารีรัตน์ 8874
33 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 เม.ย. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 9042
34 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 19 เม.ย. 59 อารีรัตน์ 8797
35 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 8935
36 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 เม.ย. 59 อารีรัตน์ 10755
37 พล.อ.อ.ประจินฯ (รองนายกฯ) เยี่ยมการดำเนินงานของ ศภช. (4/เม.ย./59) อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 9324
38 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 31 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 8884
39 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 9042
40 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 มี.ค. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 8783
41 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 17 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 9116
42 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 11 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 9115
43 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 8163
44 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 8162
45 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 3 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 8070
46 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 มี.ค. 59 อารีรัตน์ 8680
47 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 8127
48 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 8247
49 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 24 ก.พ. 59 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 7800
50 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 23 ก.พ. 59 59 อารีรัตน์ 7398
51 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่19 ก.พ. 5959 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 7724
52 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 18 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 7228
53 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 17 ก.พ. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6943
54 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 ก.พ.59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6784
55 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 ก.พ. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6962
56 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 12 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 6961
57 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 8 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 6779
58 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 4 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 6718
59 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 3 ก.พ. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 7201
60 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ก.พ. 59 อารีรัตน์ 7094
61 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ม.ค. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6220
62 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ม.ค. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6527
63 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6444
64 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6162
65 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6789
66 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6900
67 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 ม.ค. 59 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 5888
68 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6544
69 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 5960
70 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 8 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 6201
71 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 ม.ค. 59 อารีรัตน์ 9215
72 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ธ.ค.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6570
73 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 23 ธ.ค.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 4917
74 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 58 อารีรัตน์ 6948
75 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 58 อารีรัตน์ 6755
76 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 ธ.ค.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6927
77 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 58 อารีรัตน์ 6838
78 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 58 อารีรัตน์ 6855
79 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 58 อารีรัตน์ 7050
80 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 พ.ย.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6823
81 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 24 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6515
82 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6678
83 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6876
84 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6638
85 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 พ.ย.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 4378
86 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6372
87 ประชุม กภช. 2/58 (4 พ.ย.58) อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 7158
88 ศภช.อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษ (10-11 พ.ย. 58) อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 6983
89 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 10 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6257
90 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 6 ก.ย. 58 อารีรัตน์ 6517
91 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 5 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6325
92 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 2 พ.ย. 58 อารีรัตน์ 6424
93 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 30 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 6277
94 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 5929
95 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 5717
96 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 5761
97 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 6103
98 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 5965
99 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 ต.ค. 58 อารีรัตน์ 6310
100 ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 ต.ค.58 อมรรัตน์ เสือเเจ่ม 4229
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133