ผอ.ศภช.พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯในจ.เชียงใหม่ (5/09/58)

14
Sep 2015

นายชยสาร โทณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ

เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

และระหว่างเดินทาง ได้เข้าครวจเยี่ยมพื้นที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ดังกล่าวปกติ

ในวันที่ 5 กันยายน 2558

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


altศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

14/09/58

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ