ปทุมธานี ม.อยู่เจริญ(เปรมประชา) ด้านหลังบ้านติดคลองเปรม

10
Oct 2011


10 ต.ค. 54 11:51:32
ปทุมธานี ม.อยู่เจริญ(เปรมประชา) ด้านหลังบ้านติดคลองเปรม และตรงข้ามกับด้านหลังของหมู่บ้าน แกรนด์คาแนล ดอนเมือง สถานการณ์ ฝนกำลังตก ไม่หนักมาก ระดับน้ำในคลอง(มองจากบนบ้านไปยังหลังบ้านของหมู่บ้านแกรนด์คาแนล) น้ำมีระดับสูงกว่าเดิม แต่ยังพอไหลผ่านได้ค่ะ.

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133