ปทุมธานี ม.อยู่เจริญ(เปรมประชา) ด้านหลังบ้านติดคลองเปรม

10
Oct 2011


10 ต.ค. 54 11:51:32
ปทุมธานี ม.อยู่เจริญ(เปรมประชา) ด้านหลังบ้านติดคลองเปรม และตรงข้ามกับด้านหลังของหมู่บ้าน แกรนด์คาแนล ดอนเมือง สถานการณ์ ฝนกำลังตก ไม่หนักมาก ระดับน้ำในคลอง(มองจากบนบ้านไปยังหลังบ้านของหมู่บ้านแกรนด์คาแนล) น้ำมีระดับสูงกว่าเดิม แต่ยังพอไหลผ่านได้ค่ะ.

You are here รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ปทุมธานี ม.อยู่เจริญ(เปรมประชา) ด้านหลังบ้านติดคลองเปรม


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ