สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

12
Sep 2014

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ
เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

alt


และระหว่างทางผู้อำนวยการศูนย์เตือนพิบัติแห่งชาติและคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ
เข้าตรวจพื้นทีสถานการณ์น้ำ(ทุ่งบางระกำ) อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ...โดยพื้นที่ดังกล่าวปกติครับCr.ทีมประชาสัมพันธ์ ศภช.

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133