บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

04
Jun 2014

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ

ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557

ในวันที่ 4-5 มิ.ย.57 ณ โรงแรมพรหมพิราม จ.ศรีสะเกษ

alt


alt  alt


alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

04/06/57

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133