คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

13
May 2014

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 57


alt


alt
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

14/05/57

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133