คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

26
Mar 2014

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 57


alt


alt


alt


alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

26/03/57You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133