พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ

06
Mar 2014

พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์ สื่อเคเบิคท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ประจำปี 2557

(วันที่ 6 มี.ค. 57 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา )

alt              alt


alt


alt


alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

06/03/57


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133