ปรากฏการณ์โลกร้อน

19
Jul 2011ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือสภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ ไม่ให้คายออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ

มหันตภัยร้ายแรงที่กำลังคุกคามโลกอยู่นี้ คือก๊าซคารืบอนไดอ๊อกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณมหาศาลที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกหนาขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลก สูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย ผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ และธารน้ำแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และอาจทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 20 ฟุต และในตอนนี้ โลกได้เริ่มเกิดมหันตภัยขึ้นแล้ว


นี่คือตัวอย่างจากผลกระทบเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงจาก "สภาวะโลกร้อน"

- ในประเทศโคลัมเบีย ทางเทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้ เชื้อมาลาเรียได้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น

- ธารน้ำแข็งในแถบ Greenland ละลายเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 เท่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

- สัตว์และพืชอย่างน้อยกว่า 280 สายพันธุ์กำลังได้รับผลกระทบจากโลกร้อน และได้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายเผ่าพันธุ์เพื่อเข้าใกล้ขั้วโลกมากขึ้น

- การเสียชีวิตจากสภาวะโลกร้อนจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 2 เท่า ในระยะเวลาอีก 25 ปีข้างหน้านี้ คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปี

- ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะมีปริมาณสูงขึ้นกว่า 20 ฟุต เนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็งขั้วโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลก

- สิ่งมีชีวิตมากกว่า 1 ล้านสายพันธุ์ จะสูญพันธุ์ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในปี 2050 ซึ่งก็คือในอีก 40 กว่าปีข้างหน้า

วิธีช่วยลดสภาวะโลกร้อนที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากตัวคุณ

1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม

2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีที่สามารถทำได้

3. ทานอาหารให้หมด เพราะเศษอาหารที่เหลือนั้น จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มปริมาณความร้อนต่อโลก ลองคำนวณคร่าวๆว่า เมื่อเศษอาหารจากหลายคนรวมกัน จะก่อให้เกิดปริมาณความร้อนเพิ่มขึ้นเท่าใด

4. ร่วมมือกัรปลูกต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้ จะช่วยระบายความชุ่มชื้นให้กับโลก และช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก

5.ช่วยกันลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า โดยเรื่มต้นง่ายๆ ที่บ้านของคุณ

6. พยายามลดการใช้โฟม และถุงพลาสติก เช่น เมื่อซื้อของตามห้างสรรพสินค้า พยายามใส่ของรวมกัน ลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก และไม่ลืมที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้ง

7. ใช้กระดาษทุกแผ่นอย่างคุ้มค่า ใช้ด้วยความประหยัด และนำกลับมาใช้อีกครั้ง หากสามารถทำได้ เพราะกระดาษนั้น ทำมาจากต้นไม้ และต้นไม้คือปราการสำคัญของโลก ที่มีส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว พวกเรามาเริ่มในหลายๆ ข้อ จากตัวเองกันก่อน ดีไหมครับ

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133