เมื่อธารน้ำแข็งละลาย

19
Jul 2011ตามปกติธารน้ำแข็งจะสลายโดยการระเหย และละลายของน้ำแข็ง ถ้ากระบวนการระเหยของธารน้ำแข็งมีปริมาณที่มากพอๆ กับการจับตัวแข็งของน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งนั้นก็อยู่ในสภาวะสมดุล คือธารจะเลื่อนไหลลงมาได้เล็กน้อย หรือถดถอยกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยเช่นกัน แต่ถ้าธารอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล การคืบคลานของน้ำแข็งก็จะเกิดตลอดเวลา จนธารน้ำแข็งคืบคลานถึงน้ำทะเล การสัมผัสกับน้ำทะเลจะทำให้แผงน้ำแข็งแตกตัว และก้อนน้ำแข็งที่แตกแยกจากธารน้ำแข็งก็จะลอยละล่องไปในทะเลเป็นภูเขาน้ำแข็งต่อไป อนึ่งน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งตามปกติ ผู้คนมักเชื่อว่าเป็นน้ำจืดที่บริสุทธิ์ แต่งานวิจัยของ Gerald Kuzyk ที่ได้กระทำไปเมื่อ 5 ปีก่อนนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า น้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำจืดจริง แต่ไม่บริสุทธิ์กว่าที่ควร ถึงกระนั้นน้ำจืดดังกล่าวก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทะเล ดังนั้น มันจึงลอยเหนือน้ำทะเลเป็นบริเวณสถานอาศัยของฝูงปลาโลมา และแมวน้ำต่อไป

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133