ข้อมูลหอกระจายข่าวในชุมชน

29
Jun 2011

รายการที่ 4 เสากระจายข่าวในชุมชน จำนวน 500 แห่ง

 • ติดตั้งในชุมชนในพื้นที่เสียงภัยเพื่อรับและกระจายสัญญาณโดยรับสัญญาณเตือนภัยผ่านทางสถานีถ่ายทอดสัญญาณ
  เตือนภัยโดยใช้คลื่นวิทยุและกระจายข้อความและเสียงเตือนผ่านเสากระจายข่าว

ภาพตัวอย่างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงสร้างเสากระจายข่าวในชุมชน


เสากระจายข่าว

 • เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี (ป้องกันการเกิดสนิม) เป็นชนิด Monopole หรือ self support Tower มีโครงสร้างเสา
  เป็นเหล็กกันสนิม (hot-dipped galvanized)
 • สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จากระดับพื้นดิน ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตที่มั่นคง
 • ทาสีแดง-ขาว
 • มีระบบกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน
 • ฐานของเสากระจายข่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 2.5 x 2.5 ตารางเมตร

ระบบกระจายเสียง

 • ลำโพงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 4 ตัว
 • เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 350 วัตต์  (RMS)
 • ไมโครโฟนสำหรับพูดข้อความกระจายเสียง
 • ระยะห่างระหว่างชุดกระจายเสียง และเสากระจายข่าวไม่เกิน 50 เมตร
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133