รู้จักภัยน้ำท่วม

29
Jun 2011ลักษณะภัย
มีสายน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วรุนแรง มีน้ำท่วมฉับพลัน อาจมีดินโคลนและท่อนซุงไหลมาพร้อมกับสายน้ำ

ข้อควรจำ
น้ำมาให้ขึ้นที่สูง ตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดข้อควรปฏิบัติ

 • ตรวจสอบดูเขตแนวพื้นที่น้ำท่วมเพื่อหาพื้นที่สูงที่ปลอดภัย
 • บริเวณท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเป็นบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
 • หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านบริเวณพื้นที่น้ำท่วมถึง
 • ควรเตรียมกระสอบทรายไว้ทำผนังกั้นน้ำ
 • ควรทำความสะอาดพื้นที่อย่าให้มีเศษวัสดุที่สามารถลอยตามน้ำและก่อให้เกิดอันตรายได้
 • ห้ามขับขี่ยานพาหนะ ห้ามเดิน ห้ามเล่นน้ำในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
 • มีวิทยุติดตัวและคอยฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตาม


วิธีการปฏิบัติ

 • ติตตามประกาศทางวิทยุ และโทรทัศน์
 • หนีไปสู่พื้นที่สูงที่ปลอดภัย
 • ปิดสะพานไฟฟ้าหลัก และไม่สัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าขณะเปียก
 • ให้หลีกเลี่ยงจากสายไฟฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้น
 • ไม่วางกระสอบทรายพิงผนังข้างนอกบ้าน เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันที่อาจทำให้ผนังพังทลายได้
 • ไม่ดื่มน้ำประปาและไม่ดื่มน้ำที่ไหลมาท่วม เพราะจะเป็นอันตราย
 • ให้เก็บของมีค่าไว้บนชั้นบนของบ้าน
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133