รู้จักภัยไฟป่า

29
Jun 2011
ลักษณะภัย
เพลิงในบริเวณป่าที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ โดยมีวัสดุกิ่งไม้ ต้นไม้ หญ้าแห้ง เป็นเชื้อเพลิง เพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความแห้งแล้ง และลมแรง

ข้อควรจำ
ไฟป่าหากรีบดับโดยเร็วจะไม่รุกลามอย่างกว้างขวาง ไฟป่าจะลุกลามตามทิศทางลม ไฟป่าสามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟ หรือข้ามถนน เมื่อมีเชื้อเพลิงจำนวนมาก และมีลมแรง การดับไฟป่าจะมีประสิทธิภาพด้วยการตัดเชื้อเพลิงข้อควรปฏิบัติ

  • หากไม่จำเป็นไม่ควรจุดไฟในป่า หากจุดไฟต้องควบคุมให้ไฟดับโดยสนิท
  • สร้างแนวกันไฟขนาดกว้างรอบที่พักอาศัยด้วยการกำจัดวัสดุเชื้อเพลิง
  • การดับเพลิงต้องอยู่เหนือลม
  • เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือการดับไฟป่าฝึกซ้อมอาสาสมัครในการดับไฟป่า
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133