สถิติการเกิดแผ่นดินไหว พ.ศ.2529-2554

29
Jun 2011

สถิติและข้อมูลแผ่นดินไหวเป็นรายจังหวัด/ประเทศในรอบ 25 ปีนี้
พ.ศ.2529-2554

alt

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133