ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

26
Dec 2012

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม <<

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133