8 ปีสึนามิในไทย

26
Dec 2012

8 ปี สึนามิในไทย

alt

           เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี การเกิดภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกและแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อผู้สูญเสียในครั้งนั้น ปัจจุบันศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบตลอดเวลาขอให้ประชาชน เชื่อมั่นในระบบการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่อไปด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

26/12/55

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ