แอพเตือนภัย สามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งระะบบ IOS และ Android แล้ว

14
Dec 2012

แอพเตือนภัยพิบัติ สามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android แล้ว

  alt

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สร้างแอพเตือนภัยพิบัติบนมือถือแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้ว โดยที่

1. ระบบ IOS เข้าไปที่ App Store ค้นหาคำว่า Ndwc

2. Android   เข้าไปที่ Market ค้นหาคำว่า Ndwc  จากนั้นเข้าไปลงทะเบียน ก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้

 


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

14 /12/55

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ