รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

05
Nov 2012


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

..............................................

อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม  << คลิ๊ก


คลิ๊กที่นี่เพื่อไปที่หน้าสมัครสอบแข่งขัน

เลือกหัวข้อ " รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ