รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

05
Nov 2012


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

..............................................

อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม  << คลิ๊ก


คลิ๊กที่นี่เพื่อไปที่หน้าสมัครสอบแข่งขัน

เลือกหัวข้อ " รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133