นายกฯ รวมกับ รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ตรวจพื้นที่น้ำท่วม ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

13
Sep 2012


      นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมกับ นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตรวจพื้นที่น้ำท่วม ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 13 กันยายน 2555
alt

  alt alt
alt


alt


alt


altalt


altalt


alt


alt

alt
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133