สถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประชากรรังสฤษฎ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (12 ก.ย.55)

13
Sep 2012

สถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประชากรรังสฤษฏ์ อ.บางบาล ต.บางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กันยายน 2555

เมื่อเวลา 17. 40 น. วันที่ 12 กันยายน 2555  โดยเริ่มมีน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2555 จากระดับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งคลองบางหลวงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ได้มีน้ำท่วมต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว


                             alt

                             alt


                          

ภาพสถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียน ประชากรรังสฤษฏ์ อ.บางบาล ต.บางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


alt

alt


           ภาพแสดงแนวตลิ่ง และระดับน้ำท่วมปี 2554 แนวชายตลิ่งของโรงเรียนอยู่บริเวณแนวรั้ว และเป็นทางลาดลงไป ในเวลาปกติระดับน้ำในคลองบางหลวง

จะมีน้อยบริวณชายตลิ่งของรั้วโรงเรียนจะเห็นแนวทางลาดได้อย่างชัดเจน

alt


          ภาพบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามโรงเรียน ประชากรรังสฤษฏ์ (เลยแนวต้นไม้ออกไป) บริเวณริมคลองบางหลวงลักษณะบ้านเป็นใต้ถุนยกสูงน้ำยังอยู่ห่างจากใต้ถุน จากภาพจะเห็นระดับน้ำท่วมในอดีต


alt

alt

บริเวณชุมชนด้านใกล้เคียงโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ลักษณะถนนเป็นแอ่งและอยู่ต่ำกว่าบ้านเรือนประชาชน                จากสถานการณ์ ณ ตอนนี้ระดับน้ำในคลองบางหลวง(เป็นคลองสายย่อยที่ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา บางครั้งเรียกแม่น้ำน้อย) ซึ่งเป็นคลองที่ได้รับน้ำมาจากคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากน้ำเหนือที่ไหลมาจากภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อสอบถามกับผอ.โรงเรียน ฯ ทราบว่าระดับน้ำในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วและมาช้ากว่าปี 2554


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

12 กันยายน 2555You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133