สถานการณ์น้ำ บริเวณคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (10 ก.ย.55)

10
Sep 2012

สถานการณ์น้ำ บริเวณคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วันที่ 10 กันยายน 2555

ภาพ 1: คลองบางโผงเผง อ.เมือง จ.อ่างทอง

 

 

ภาพ 2: คลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

 

 

ภาพ 3, 4: ชุมชน ต.โผงเผง ประมาณ 30 หลังคาเรือน สร้างบ้านในพื้นที่ลุ่มมาก ริมคลองบางโผงเผง

เมื่อน้ำเอ่อมากขึ้นจึงเข้าท่วมบริเวณนั้น

(เมื่อน้ำมากน้ำจะท่วมบริเวณนี้ประจำ)

 

 

 

ภาพ 5: คลองบางโผงเผง

 

ศูยน์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

วันที่ 10 กันยนยน 2555 เวลา 14.30 น.

 

 

 

 

 

 

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133