รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน วันที่ 21 มีนาคม 2555

21
Mar 2012


รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน

วันที่ 21 มีนาคม 2555

สถานการณ์น้ำท่าและเขื่อน

โดยภาพรวมทั่วทุกภาค สถานการณ์น้ำยังอยู่ในสภาวะปกติ

การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในแต่ละภาค ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำไหลเข้า
และการระบายน้ำออกมีการบริหารจัดการให้อยู่ในภาวะสมดุลตามแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)   
โดยมีรายละเอียดสภาพน้ำประจำวันที่ 21 มีนาคม 2555 ดังนี้

 

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 824 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 908 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ

+20.68 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.52 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 359 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 435 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ

เหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.53 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.00 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณน้ำไหลผ่าน 252 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 251 ลบ.ม./วินาที)

คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 200 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 48 ลบ.ม./วินาที

คลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที โดยรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระนารายณ์) 126 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำไหลผ่าน 225 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 222 ลบ.ม./วินาที)

คลองมะขามเฒ่าอู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) 20 ลบ.ม./วินาที แม่นํ้าสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่นํ้าน้อย(ปตร.บรมธาตุ) 105 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 45 ลบ.ม./วินาที

.บางไทร สถานี C.29 อัตราการไหลเฉลี่ย 490 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 488 ลบ.ม./วินาที)

 

สถานการณ์ทั่วไป

 

สถานการณ์ภัยแล้ง อ้างอิงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ้างอิงข้อมูล วันที่ 17 มีนาคม 2555 พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบันจำนวน 28 จังหวัด 179 อำเภอ 1,216 ตำบล 12,229 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุโขทัย น่าน

พะเยา พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ ขอนแก่น เพชรบุรี

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด อำนาจเจริญ มหาสารคาม ปราจีนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์

เกิดพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย กระแสลมหอบหลังคาบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมาก พืชผลการเกษตรหักโค่นเสียหายหลายร้อยไร่

สถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๑๑๑.๕ – ๔๗๐.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงอันตราย ปริมาณฝุ่นละอองในหลายจังหวัดยังคงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะที่สถานีสำนักงานสาธารณสุขแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่พบฝุ่นละอองสูงถึง ๔๗๐.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับอันตราย

 

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตามการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์

กองบัญชาการกองทัพเรือ

เวลา

คาดการณ์ระดับน้ำเทียบจากระดับทะเลปานกลาง (รทก.) (ม.)

น้ำลงเต็มที่

00:40

ต่ำกว่า รทก. 0.29

น้ำขึ้นเต็มที่

06:28

สูงกว่า รทก. 1.18

น้ำลงเต็มที่

13:52

สูงกว่า รทก. 0.22

น้ำขึ้นเต็มที่

18:04

สูงกว่า รทก. 0.98

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

เวลา

คาดการณ์ระดับน้ำเทียบจากระดับทะเลปานกลาง (รทก.) (ม.)

น้ำขึ้นเต็มที่

05:09

สูงกว่า รทก. 1.50

น้ำลงเต็มที่

11:37

ต่ำกว่า รทก. 0.13

น้ำขึ้นเต็มที่

16:49

สูงกว่า รทก. 1.09

น้ำลงเต็มที่

23:21

ต่ำกว่า รทก. 0.57

สรุปสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่ 21 มีนาคม 2555

จากแผนที่อากาศล่าสุด เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 55

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้

จากภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 21 มี.ค. 55

กลุ่มเมฆที่ 1 :    ประเทศไทยตอนบนท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก

สรุปฝนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

 

ปริมาณฝนสูงสุดในแต่ละภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

-

- มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบต.ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์

17.0 มม.

ภาคกลาง

อบต. เนินมะกอก จ.นครสวรรค์

0.5 มม.

ภาคตะวันออก

อบต.มาบยางพร จ.ระยอง

9.0 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
32.5 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อปต.คลองปาง จ.ตรัง
2.5 มม.

การคาดหมายลักษณะอากาศ

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24-26 มี.ค. จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป โดยมี ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้

 

ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 23-25 มี.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133