09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

21
Mar 2017

09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย             จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์  จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี  ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.สมุทรปราการ ภาคตะวันออก จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-21/03/2560]

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133