08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

21
Mar 2017

08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์  จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ     จ.อุบลราชธานี  ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง,ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-21/03/2560]

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ