05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

20
Mar 2017

05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ. ตาก จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-21/03/2560]

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133