23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

20
Mar 2017

23.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช  จ.ยะลา  จ.นราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง จ.สตูล คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-20/03/2560]

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133