21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

20
Mar 2017

21.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.มหาสารคาม ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฏร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช  จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.สตูล คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-20/03/2560]

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133