17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป

20
Mar 2017

17.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.ขอบแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี ภาคกลาง จ.ราชบุรี  ภาคตะวันออก จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฏร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช  จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.สตูล คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-20/03/2560]

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133