พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

16
Mar 2017

ใน 16-18 มี.ค.60 อาจเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ จ.น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู บึงกาฬ ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อยุธยาฯ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ จ.ตราด ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโปรดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133