รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเครือข่าย จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2560

19
Jan 2017

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค อ.เมือง จ.ตาก


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133