จีน ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง

30
Jan 2012

 
                                                                                     "จีน" ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง

alt

                ข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของเมืองกวางตุ้ง มณฑลกว่างโจว ของจีน สภาพอากาศหมอกลงจัดติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมืองทั่วประเทศ

 

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

(30-01-55)

You are here ข่าวประจำวัน จีน ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ