จีน ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง

30
Jan 2012

 
                                                                                     "จีน" ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง

alt

                ข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของเมืองกวางตุ้ง มณฑลกว่างโจว ของจีน สภาพอากาศหมอกลงจัดติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมืองทั่วประเทศ

 

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

(30-01-55)

You are here ข่าวประจำวัน จีน ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายใน 27 เมือง


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ