รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2560

12
Jan 2017

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt     


alt    


alt    


alt    


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133