รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศภช.ภาคปชช จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2560

12
Jan 2017

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt     


alt    


alt    


alt    


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ