ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ (10/01/60) และยังคงอยู่ในพื้นที่

12
Jan 2017


ทีมสื่อสาร ศภช.ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

........................

โดยลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และขณะนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่

               เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ และประสานงานร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า)

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

พร้อมทั้ง ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารทวนสัญญาณย่านความถี่ VHF เพื่อเป็นระบบสื่อสารสำรอง รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ศูนย์อำนวยการส่วนหน้า (สุราษฎร์ธานี) พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าสำรอง ทดสอบระบบใช้การได้เป็นที่เรียบร้อยรอรับภารกิจต่อไป


  alt   alt   alt  


alt   alt  altalt  alt   altalt  alt


alt   alt


alt    altalt    altalt   alt


alt   altalt   altศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

12/01/60

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133