รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช. จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2559

17
Nov 2016

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     altศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

17/11/59


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133