รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคปชช. จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2559

17
Nov 2016

รวมภาพบรรยากาศในงานโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     alt


alt     altศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

17/11/59


You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ