ศภช. ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม

13
Sep 2016

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมจัดงานตลาดเกษตรดิจิตอล

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559

alt

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133