กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษตรฯจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 5-25 ก.ย. 59

07
Sep 2016

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้แนวคิดเกษตรดิจิตอล ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


altศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133