ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินหลังน้ำท่วมประชาชนมีแนวโน้มซื้อ

24
Nov 2011

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินหลังน้ำท่วมประชาชนมีแนวโน้มซื้อคอนโดมากขึ้น

         ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินหลังน้ำท่วมประชาชนมีแนวโน้มซื้อคอนโดมากขึ้น แม้ตลาดค้าบ้านจะซบเซาลงต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีหน้า

         นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินว่า หลังภาวะน้ำท่วม ประชาชนมีแนวโน้มจะซื้อคอนโดมีเนียมมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าบ้านแนวราบ แต่คอนโดมีเนียม ก็มีหลายราคา ขึ้นอยู่กับทำเล ส่วนโครงการบ้านจัดสรร ที่ถูกน้ำท่วมขังนาน มีแนวโน้มที่ผู้อยู่อาศัย จะย้ายออก หรือขายต่อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาถูกลง ซึ่งผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมครั้งนี้ ในแง่ดี คือจะได้ราคาที่ถูกลง แต่อาจต้องต้องมีความสามารถในการฟื้นฟู หรือมีความรู้ในเชิงช่าง ในการซ่อมแซมดูแลบ้าน

         ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้น คาดว่า จากภาวะน้ำท่วม มีที่อยู่อาศัยประมาณ 1 ล้านหน่วย ใน 7 จังหวัด พื้นที่ลุ่มภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบ ทั้งที่อยู่ในและนอกโครงการบ้านจัดสรร บ้านที่ประชาชนสร้างเอง และคอนโดมีเนียม โดยเฉพาะ บ้านในพื้นที่น้ำท่วมหนัก และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนาน จะส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวกับซ่อมแซมขายดีมากขึ้น กลับกัน ภาพรวมตลาดค้าบ้านจะซบเซาต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีหน้า เนื่องจาก ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ลดลง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีรายจ่ายมากขึ้น จากการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วมอ้างอิง:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปภ.
24/พ.ย./54

 

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133