สภาพอากาศทั่วไป

09
Nov 2011

คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในระยะ 1-2 วันนี้ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 3-5 องศา
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกห่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและคาดว่าจะสลายตัวไปในทะเลจีนใต้ตอนบนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะ

You are here ข่าวแจ้งเตือนภัย สภาพอากาศทั่วไป


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ