สภาพอากาศทั่วไป

09
Nov 2011

คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในระยะ 1-2 วันนี้ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 3-5 องศา
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกห่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและคาดว่าจะสลายตัวไปในทะเลจีนใต้ตอนบนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะ

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ