ศภช.จัดโครงการ Flood Prediction System ณ โรงแรมโซฟิเทล (8 มี.ค. 59)

08
Mar 2016

ประชุมโครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Flood Prediction System)

ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2559


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

9/03/59

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133