รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในวันที่ 27 กันยายน 2558

27
Sep 2015
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม


ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลให้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนัก ซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ยังคงใช้ความระมัดระวังต่อไป หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th)You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133