Warning :
13.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิจิต จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.มหาสารคาม ภาคกลาง จ. นครสวรรค์ จ. ลพบุรี จ. สระบุรี ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.นครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สุราษฏร์ธานีธานี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ยะลา [ศ... 12.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออก จ.ระยอง จ.ชลบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สุราษฏร์ธานีธานี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ยะลา [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 11.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ  จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออก จ.ระยอง จ.ชลบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สุราษฏร์ธานีธานี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ยะลา [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 10.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ จ. ตรัง จ.สตูล [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 09.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ จ. ตรัง จ.สตูล [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 08.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ จ. ตรัง จ.สตูล [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 07.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.กระบี่ จ. ตรัง จ.สตูล [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 06.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออก จ.ระยอง จ. ตราด  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.พังงา จ.กระบี่ จ. ตรัง จ.สตูล [ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ-25/10/2559] 05.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม กทม. จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออก จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ. ตราด  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ... 04.00 น. สถานการณ์ทั่วไป พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ บริเวณ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.กำแพงเพชร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม กทม. จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออก จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.พังงา จ.กระบี่ ...

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ

รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ก.ย. 59
พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศค่อนข้างร้อนและจะเย็นลงในตอนกลางคืน เว้นภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นตลอดวัน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และยังมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 ก.ย. 59
พุธ, 28 กันยายน 2016
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศค่อนข้างร้อนและจะเย็นลงในตอนกลางคืน เว้นภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นตลอดวัน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป และยังมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ก.ย. 59
จันทร์, 26 กันยายน 2016
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศไม่ร้อนและจะเย็นลงในตอนกลางคืน อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และมีฝนตกหนักบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 ก.ย. 59
อังคาร, 27 กันยายน 2016
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศค่อนข้างร้อนและจะเย็นลงในตอนกลางคืน เว้นภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นตลอดวัน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 ก.ย. 59
พุธ, 21 กันยายน 2016
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันและจะเย็นลงในตอนกลางคืนอุณหภูมิ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 ก.ย. 59
อังคาร, 20 กันยายน 2016
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันและจะเย็นลงในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง... อ่านเพิ่มเติม...


การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหา…

การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16)

"การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย" (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต... Read more

ศภช. ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุง…

ศภช. ร่วมจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมจัดงานตลาดเกษตรดิจิตอล ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 Read more

ศภช.จัดโครงการ Flood Predictio…

ศภช.จัดโครงการ Flood Prediction System ณ โรงแรมโซฟิเทล (8 มี.ค. 59)

ประชุมโครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Flood Prediction System)ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯในวันที่ 8 มีนาคม 2559ศูนย์เต... Read more

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่…

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื... Read more

ผอ.ศภช.พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื…

ผอ.ศภช.พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯในจ.เชียงใหม่ (5/09/58)

นายชยสาร โทณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุม... Read more

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี…

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ Read more

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโข…

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  และระหว่างทางผ... Read more

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริห…

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”                นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีส... Read more

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู…

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.5... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.ศรีสะเกษ(ระหว่างวันที่ 4-5  มิ.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗              ศูนย... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                ศู... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.กาญจนบุรี (ในวันที่ 15 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                  ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗          ศูนย์เต... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช.…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระห... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ล…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ลำปาง วันที่ 26-27 มี.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗           ศูนย์เ... Read more


ข่าวกิจกรรมของ ศภช.

กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษต…

กระทรวงไอซีทีร่วกับกระทรวงเกษตรฯจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 5-25 ก.ย. 59

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้แนวคิดเกษตรดิจิตอล ณ บริเวณด้านข้างทำเน... Read more

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำว…

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ส.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 12 ก.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี ... Read more

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำว…

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ก.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี V... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confe... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confe... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO C... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 มิ.ย.59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confer... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 พ.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Confer... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 พ.ค. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Co... Read more

The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Ap…

The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Apr 16

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Disaster Management/Communications ครั้งที่ 7 (WDMC-7)ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กทม.    ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 เม.ย. 59

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Con... Read more


You are here Home


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1221


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ