Warning :
วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 18.49 น.แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 7 กม. บริเวณประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย 24 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 20.45 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กม. บริเวณ ประเทศอัฟกานิสถาน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 20.08 น. แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. บริเวณ Eastern Honshu ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.55 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 23.11 น. 21 พ.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 17 กม. บริเวณพรมแดนพม่า-อินเดีย ห่างจาก อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 645 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 17.10 น. 21 พ.ย. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.9 ความลึก 10 กม. บริเวณ WNW of Tobelo ประเทศอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 เวลา10.29 น.  แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.7 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเวลา 01.14 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณ พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 688 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) ในวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณ อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) วันอังคารที่ 18 พ.ย.57 เวลา 10.25 น.  แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.5 ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต 450 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ

รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 57
ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ        มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 57
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.              ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศเย็น สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลำน้ำสาขาปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 57
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.              ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศเย็น สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลำน้ำสาขาปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 57
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 17 พ.ย. 57
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 พ.ย. 57
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง... อ่านเพิ่มเติม...


ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี…

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ

ThaiPBS ถ่ายสารคดีครบรอบ 10 ปี สึนามิ Read more

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโข…

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  และระหว่างทางผ... Read more

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริห…

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”                นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีส... Read more

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู…

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.5... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.ศรีสะเกษ(ระหว่างวันที่ 4-5  มิ.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗              ศูนย... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                ศู... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.กาญจนบุรี (ในวันที่ 15 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                  ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗          ศูนย์เต... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช.…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระห... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ล…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ลำปาง วันที่ 26-27 มี.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗           ศูนย์เ... Read more

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้…

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ

พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์ สื่อเคเบิคท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบเตือนภัยและการ... Read more

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึน…

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าว “ สร้างความเข้าใจระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเตือน... Read more

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพ…

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ ณ จ.นายก 28-30 ส.ค. 56 นี้

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสน... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.กระบี่

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.กระบี่          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างอง... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.เชียงราย

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.เชียงราย     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ค... Read more


ข่าวกิจกรรมของ ศภช.

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประจำวันที่ 18 พ.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 14 พ.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 พ.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 14 พ.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 พ.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 13 พ.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมสรุปสถานการณ์ ประจำวันที่ 13 พ.ย. 57 ระหว่างศูนย์เตือนภัยฯ แจ้งวัฒนะ กับศูนย์เตือนภัยฯ บางนา ณ ห้อง war room ศูนย์เต... Read more

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำว…

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 7 พ.ย. 57

รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประจำวันที่ 6 พ.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 6 พ.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 28 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 28 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 27 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 27 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 22    ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 21 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 21 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 20 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 20 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

รมว.ทก เข้าเยี่ยมชม War Room ศ…

รมว.ทก เข้าเยี่ยมชม War Room ศภช. (17 ต.ค. 57)

รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายพรชัย รุจิประภา) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยยชมห้อง War Room ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (วันที่ ๑๗ ตุลาคม... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 17 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 17 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 15 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช. จัดนิทรรศการร่วมกับการประ…

ศภช. จัดนิทรรศการร่วมกับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสารของเอสแคป สมัยที่ 4

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในเรื่องการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยเทคโนโลยรสารสนเทศและก... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 14 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 14 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferen... Read more


You are here Home


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป