Warning :
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 57 เวลา 11.21 น. แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.4  ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ระยะห่างจากชายฝั่งจังหวัดระนอง 490 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 00.51 น. 26 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.2 ความลึก 73 กม. บริเวณ Central Alaska ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม   ในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) ในวันที่ 25-26 กันยายน 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม   ในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 14.02 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เบื้องตนยังไม่ได้รับรายงานความรูสึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป หมายเลขโทรศัพท์ 192 หรือ www.ndwc.go.th 13.14 น. 17 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.8 ความลึก 166 กม. บริเวณ Guam Region ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ใน 17-18 ก.ย. 57 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ ภาคตะวันออก บริเวณ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.จันทบุรี จ.ตราด และภาคใต้ บริเวณ จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่   จ.ตรัง จ.สตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวัง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 08.33 น. 17 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด  3.7  ความลึก 3 กม. บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความรู้สึกสั่นไหว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ ภาคตะวันออก บริเวณ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และภาคใต้ บริเวณ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป (www.ndwc.go.th) เวลา 23.34 น. 14 ก.ย. 57 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.0 ความลึก 44 กม. บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจาก อ.เมือง จ.สตูล 622 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ

รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 57
พุธ, 01 ตุลาคม 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.    ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศกัมพูชา ทำให้ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 30 ก.ย. 57
อังคาร, 30 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทยทำให้ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อย ถึงปานกลางทั่วไป และตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ก.ย. 57
จันทร์, 29 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจาย และตกหนักในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก สภาพน้ำท่าแม่น้ำสายหลักทุกภาคอยู่ในเกณฑ์ปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 26 ก.ย. 57
ศุกร์, 26 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ก.ย. 57
พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป เนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 24 ก.ย. 57
พุธ, 24 กันยายน 2014
รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑. ภาพรวมภาวะภัยพิบัติ ลักษณะทั่วไป ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ สภาพน้ำท่าแม่น้ำสายหลักทุกภาคอยู่ในเกณฑ์ปกติ... อ่านเพิ่มเติม...


สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโข…

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  และระหว่างทางผ... Read more

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริห…

ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”                นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีส... Read more

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู…

บรรยากาศโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 มิ.ย.5... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.ศรีสะเกษ(ระหว่างวันที่ 4-5  มิ.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗              ศูนย... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                ศู... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ วันที่ 15 พ.ค. 57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ซึ่งจะจัดขึ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.กาญจนบุรี (ในวันที่ 15 พ.ค57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗                  ... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.พิจิตร (ระหว่างวันที่ 8-9 เม.ย.57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗          ศูนย์เต... Read more

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช.…

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศภช. พบสื่อมวลชนจ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ 26-27 มี.ค.57

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างองค์ความรู้ ฯ ที่จะจัดขึ้น ระห... Read more

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ล…

ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ฯ ณ จ.ลำปาง วันที่ 26-27 มี.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗           ศูนย์เ... Read more

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้…

พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ

พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ให้สัมภาษณ์ สื่อเคเบิคท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบเตือนภัยและการ... Read more

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึน…

ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าว “ สร้างความเข้าใจระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเตือน... Read more

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพ…

ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ ณ จ.นายก 28-30 ส.ค. 56 นี้

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสน... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.กระบี่

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.กระบี่          ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างอง... Read more

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรีย…

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.เชียงราย

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัยจ.เชียงราย     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ค... Read more

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอ…

ประกาศ !!! เลื่อนวันประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... Read more


ข่าวกิจกรรมของ ศภช.

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 1 ต.ค. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ระ... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 30 ก.ย.57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 30 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 29 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 29 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 25 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 25 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประจำวันที่ 24 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 24 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 23 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 23 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ... Read more

ศภช. VDO Conference กับหลายๆหน…

ศภช. VDO Conference กับหลายๆหน่วยงาน เพื่อทดสอบระบบ และเตรียมความพร้อมเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมทางไกล (VDO Conference) กับหลายๆหน่วยงาน อาทิ เช่น ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมน... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 22 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 19 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 19 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 19 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 18 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 18 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ... Read more

พี่ขอ talk น้องขอ share ประสบก…

พี่ขอ talk น้องขอ share ประสบการณ์ด้านการเตือนภัยพิบัติฯ โดย ผอ.ศภช.

กิจกรรมพี่ขอ talk น้องขอ share ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์ด้านการเตือนภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ" โดย ผู้อำนวยการศูนย์เต... Read more

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิ…

ศภช.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 17 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 17 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conference ร... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 16 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพ…

ศภช. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯประจำวันที่ 15 ก.ย. 57

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ ประจำวันที่ 15 ก.ย. 57 ณ ห้อง war room ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยวิธี VDO Conferenc... Read more

ผอ.ศภช.และ ผชช. เข้าตรวจพื้นที…

ผอ.ศภช.และ ผชช. เข้าตรวจพื้นที่น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) และผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำใน อ.กง... Read more

ศภช.VDO Conference ร่วมกับทำเน…

ศภช.VDO Conference ร่วมกับทำเนีบย พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อยุธยา เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม (11/09/57)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับทำเนียบรัฐบาล กรมชลประทาน จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์จ.อยุธยา เรื่องราย... Read more


You are here Home


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป