e-book
คู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติ สำหรับเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน
คู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติ สำหรับเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน


คู่มือการใช้งาน Web EOC
คู่มือการใช้งาน Web EOC


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยหมอกควัน"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ลมพายุ"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยสึนามิ"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน แผ่นถล่ม"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน แผ่นดินไหว"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


หนังสือเสริมความรู้ชุด "รู้ทันภัยพิบัติตอน ภัยน้ำท่วม"
หนังสือเสริมความรู้ชุด


คู่มือคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
คู่มือคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ


คู่มือภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้
คู่มือภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้


สึนามิคลื่นยักษ์มหาภัย
สึนามิคลื่นยักษ์มหาภัย


คู่มือประชาชน"ทำอย่างไรเมื่อเกิดภัย"
คู่มือประชาชน


การใช้ไฟ
การใช้ไฟ


ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ


พิธีการติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
พิธีการติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย


แผ่นดินไหวกับประเทศไทย
แผ่นดินไหวกับประเทศไทย


คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม


คู่มือการปฎิบัติและแนวทางการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คู่มือการปฎิบัติและแนวทางการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว
คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว


ทำเนียบหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทำเนียบหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ทำเนียบหน่วยงานภาคีเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2554
ข้อมูลหน่วยงานราชการ

You are here Knowledge บริการความรู้ e-book


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

120 หมู่ 3 อาคาร รวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114 , 0-2399-1128
สอบถามเรื่องเครือข่ายโทร : 0-2141-6587-8
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 0-2142-1219


บทความล่าสุด

รายงานสถานการณ์ทั่วไป